УСЛУГИ

Ние предлагаме целия спектър от дейности и услуги, от доставката до окончателното предаването на обекта на клиента.
 • Доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на бензино и газ колонки
 • Доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на нивомерни системи
 • Доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на индустриална климатична и хладилна техника, системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, електронни системи с фискална памет (ЕСФП)

Основните направления в дейността на Техникъл Сървисис Съпорт ЕООД обхващат доставката, монтажа и сервиза на технологичното и търговско оборудване на една бензиностанция. Ние имаме дългогодишен опит в изграждане на нови и реконструиране на стари бензиностанции.

Сервизното обслужване е на повикване или абонамент в зависимост от желанието на клиента.

Орган за контрол от вида С при Техникъл Сървисис Съпорт ЕООД гр. София е акредитиран съгласно
БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА БСА със сертификат № 276-ОКС, валиден до 28.02.2021г

Извършва контрол и оценка на съответствието (измервания) на:

 • 1.Електрически уредби и съоръжения до 1000 волта :
 • 1.1 Импеданс на контура “фаза –защитен проводник”;
 • 1.2 Защитни прекъсвачи: Ток на задействане и допирно напрежение ;
 • 1.3 Съпротивление на защитни заземителни уредби ;
 • 1.4 Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби ;
 • 1.5 Съпротивление на изолация.
 • 2.Електрохимична защита на метални подземни съоръжения
 • 3.Съдове и съоръжения под налягане, тръбопроводи, метали, метални продукти, конструкции и детайли от тях – основни метали и заварени съединения чрез:
 • 3.1 Магнитно прахов контрол;
 • 3.2 Дебелини на стени чрез ултразвуков метод на контрол
 • Колонка SK 700-2

  12.09.2015

  Световният лидер в производството на оборудване за бензиностанции GILBARCO, чрез своя основен дистрибутор в България Техникъл Сървисис Съпорт ЕООД представя Оферта. За доставка на колонки – дизел подходящи за ведомствени бензиностанции

  виж повече
 • Оферта За доставка на електронна нивомерна система

  12.09.2015

  Техникъл Сървисис Съпорт ЕООД в партньорство с водещи производители на оборудване за бензиностанции , предлага електронна нивомерна система Veeder Root -TLS2 и OPW-Site Sentinel iTouch.

  виж повече
 • Оферта За доставка на ЕСФП За ведомствени бензиностанции

  12.09.2015

  Техникъл Сървисис Съпорт ЕООД предлага цялостно комплексно решение за оборудване на ведомствени бензиностанции с Електронна система с фискална памет( ЕСФП) съгласно изискванията на Наредба Н18;

  виж повече