ПРОДУКТИ

Бензиноколонки GILBARCO

Модулни бензино и газ колонки

Нивомерни системи

GILBARCO

OPW

Компоненти:

Пистолети за газ- LPG
пистолети за бензиноколонки
адаптори за вентилация и пълнене на резервоари
предпазни и възвратни клапани , противопрепълващи системи
огнепреградители, шахти над резервоарите и др.

ELAFLEX

пистолети за бнзиноколонки
, шлангове, адаптори, маркучи, и др.

KPS Petrol Pipe System™ световен лидер в производството на полиетиленови тръбопроводи за нефтопродукти включително и за газ пропан-бутан LPG

Полиетиленови тръби за нефтопродукти, Фитинги

ELTOMATIC

Импулсни датчици

ЕСФП СИС Технология АД

ЕСФП НЕКСУС

ЕСФП НЕКСУС

Електронна система с фискална памет за отчитане продажбите на течни горива NEXUS автоматизира управлението на бензиностанции, обхваща движението на стоки и горива от доставката до продажбата на клиента. Осигурява актуални справки за наличностите и продажбите във всеки един момент. Всички извършени продажби се записват в синтетичен и аналитичен вид, и са достъпни за справки.

 • Регламентиране на нива за достъп;
 • Връзка с фискален принтер и издаване на фискален касов бон;
 • Отговаря на всички изисквания за фискално отчитане на продажбите на стоки и течни горива;
 • Възможност за различни видове плащания - в брой, на кредит, с чек, валута, с карта;
 • Достъп да хронологията на извършените продажби;
 • Издаване на фактури;
 • Възможност за начисляване на разнообразни отстъпки и надценки;
 • Обработка на клиентски карти;
 • Автоматично отчитане на показанията на нивомерна система;
 • Продажби чрез маркиране на баркод или въвеждане на код на стоката;
 • За всеки артикул поотделно се следи движение по документи на извършени доставки, продажби, безкасови изписвания, ревизии и преоценки;
 • Подробен филтър за търсене на артикул или извадка от артикули с възможност за запис на зададените условия, така че филтърът да се използва многократно;
 • Поддържа номенклатура от клиенти и доставчици с информация за данъчен номер, БУЛСТАТ, адрес, телефони, банки, банкови кодове и сметки, отстъпки и други;
 • Богат набор от справки;
 • Експорт на всички таблици (артикули, доставки, продажби за деня и др.) към Microsoft Excel.